Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2017:
назви тез зареєстрованих учасників

Image was here...
Зареєструватися/увійти

Завантажити Перший інформаційний лист українською, російською або англійською.


Назви тез зареєстрованих учасників:

   *Тези очних учасників виділено кольором
      Секція "Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія"

1) Альгоіндикатори водойм України
Білоус Олена Петрівна, bilous_olena@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

2) Бріофлора м. Прилуки та її аналіз
Гапон Юрій Васильович, gyra83@gmail.com, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

3) First records of Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner & Nav.-Ros. anamorph stage
Дармостук Валерій Вікторович, valeriy_d@i.ua, Херсонський державний університет

4) Нові знахідки Verpa conica (O.F. Mull.) Sw. (Ascomycota, Pezizales) в Україні
Зикова Марія Олександрівна, zykova.masha@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

5) Формування фітообростання на водозапускних лотках Куяльницького лиману
Калашнік Катерина Сергіївна, kalashnik.eka@gmail.com, Інститут морської біології НАН України

6) Ліхенофільні гриби басейну р. Тетерів
Капець Надія Володимирівна, kapets_n@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

7) Діатомові водорості (Bacillariophyta) р. Сула НПП "Нижньосульський"
Кривошея Ольга Миколаївна, olha_krivosheia@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

8) Разнообразие водорослей известнякового карьера Гуровский
Мальцев Євген Іванович, mz_5@ukr.net, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

9) Цистозірові угруповання в акваторії Чорного моря біля острова Джарилгач
Садогурська Соф'я Сергіївна, s.sadogurska@gmail.com, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

10) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Снєжик Анастасія Ігорівна, nastiachekulai@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11) Перша знахідка кортиціоїдного гриба Tubulicrinis glebulosus (Fr.) Donk в Україні
Шевченко Марія Василівна, Shevchenko_Mariya@ex.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

12) Chrysococcus rufescens G.A. Klebs f. tripora J.W.G. Lund (Chrysophyta) – a new taxon for the algal flora of Ukraine
Шевченко Тетяна Федорівна, tf_shevchenko@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

13) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Щербакова Юлія Володимирівна, pyronama@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

      Секція "Систематика та флористика судинних рослин"

1) назва
Безсмертна Олеся Олексіївна, olesya.bezsmertna@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2) Орхідні (Orchidaceae Juss.) загальнозоологічного заказника місцевого значення "Гнідавське болото" (м. Луцьк, Волинська область)
Бесарабчук Інна Валеріївна, i.besarabchuk@bk.ru, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3) Сучасний стан ботанічного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
Бондар Юлія Геннадіївна, julia121@meta.ua, НПП "Нижньодніпровський"

4) Поширення Ephedra distachya L. на території України в голоцені
Карпюк Тетяна Сергіївна, tan.karpiuk@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

5) Місцезростання борідника паросткового (Jovibarba globifera (L.) J. Parnell) у Маневицькому районі Волинської області як осередок створення
Кузьмішина Ірина Іванівна, irikuz61@ukr.net, СНУ ім. Лесі Українки

6) Молекулярно-філогенетична характеристика видів роду Asparagus L. представлених в Північному Приазов’ї
Мальцева Світлана Юріївна, svetadm32@gmail.com, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

7) Організація та еволюція генів 5S рРНК представників підродини Amygdaloideae
Надєждіна Анастасія Станіславівна, nadiezhdina12@gmail.com, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

8) Сучасний стан ботанічного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
Наумович Ганна Олексіївна, Naumovich_Anna@i.ua, Херсонський державний університет

9) Сучасний стан ботаніч ного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
Пономарьова Альона Анатоліївна, ponomareva.pzf@gmail.com, НПП "Нижньодніпровський"

10) Види роду Utricularia L. у водній флорі Харківської області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com, Харківська державна зооветеринарна академія

11) Біоморфологічна структура флори водойм НПП "Нижньосульський"
Старовойтова Марина Юріївна, kollim84@i.ua, Національний природний парк "Нижньосульський"

12) Оценка таксономического статуса эндоспермовых мутантов кукурузы
Тимчук Дмитро Сергійович, tym1952@ukr.net, Харківська державна зооветеринарна академія

13) Мікроморфологія квітки Gasteria verrucosa (Mill.) H.Duval
Фіщук Оксана Сергіївна, dracaenaok@ukr.net, Східноєвропейський національний університет імені

      Секція "Екологія рослин та фітоценологія"

1) Acalypha australis L. в рудеральних екотопах м. Кривого Рогу
Єременко Наталія Сергіївна, nathaly5755@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

2) Вплив змін клімату на грибні угруповання
Іваненко Олександра , ivanenko_mycology@ukr.net, ДУ

3) Популяційний аналіз Ballota nigra L. за різних екологічних умов
Березніченко Юлія Глібівна, yu_berreza@yahoo.com, Інститут еволюційної екології НАН України

4) Критична ревізія класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 в Україні
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

5) Поширення Epipactis helleborine (L.) Crantz) у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».
Глінська Світлана Олегівна, glynska@ex.ua, Рівненський державний гуманітарний університет

6) Оцінка зв'язку надземної фітомаси рослинних угруповань заповідного степу "Асканія-Нова" з продуктивною вологою грунту
Гофман Орися Петрівна, orusia.gofman@gmail.com, Біосферний заповідник

7) Нові дані щодо синтаксономії широколистяних лісів (клас Carpino-Fagetea Passarge 1968) України
Давидов Денис Анатолійович, tovarystwo@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

8) Astragalus dasyanthus Pall. заплавних луків околиць с. Весела Долина Глобинського району Полтавської області
Жук Марина Віталіївна, zhuk.marina@ukr.net, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

9) Рідкісні види рослин ботанічного заказника місцевого значення "Хрестова сага" (Голопристанський р-н, Херсонська обл.)
Захарова Марина Ярославівна, zaharovamarina03@gmail.com, Херсонський державний уніаерситет

10) Стан популяцій Рotentilla erecta (L.) Rausch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району
Зубцова Інна Володимирівна, i_zubtsova@ukr.net, Сумський національний аграрний університет

11) Вища водна рослинність малопорушеної урбанізованої водойми
Клепець Олена Вікторівна, gidrobiolog@gmail.com, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

12) Accumulation of heavy metals by phytoepiphyton of the Kremenchug Reservoir
Клоченко Петро Дмитрович, pklochenko@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

13) Угруповання класу Lemnetea minoris O. Bolόs ex Masclans 1955 на території НПП «Пирятинський»
Коваленко Олексій Анатолійович, corydalis@ukr.net, Національний науково-природничий музей НАН України

14) Анатомічні ознаки листків як індикатори екологічних особливостей ломиносів
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net, Інститут садівництва НААН України

15) Фітоіндикаційна оцінка спонтанної трав’янистої рослинності садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя
Ковтонюк Анна Іванівна, annahloris@gmail.com, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України

16) Рідкісні біотопи долини річки Случ
Коротка Інна Анатоліївна, olshevska_16@bigmir.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

17) Хлорофіл як індикатор реакції рослинних організмів на зміни навколишнього середовища
Костіна Анна Володимирівна, anya.kostina3@gmail.com, НУБіП

18) Созологічна цінність схилів Одеських лиманів
Кошелев Олександр Вікторович, koshelev2006@ukr.net, Інститут морської біології НАН України

19) Межвидовые особенности дуба и сосны в смешанных дубовых насаждениях Белорусского Полесья
Потапенко Антон Михайлович, anto_ha86@mail.ru, ГНУ "Институт леса НАН Беларуси"

20) Функціональна діагностика рослин сортів Phlox paniculata L. за фотоіндукцією флуоресценції хлорофілу листків
Скрипка Ганна Іванівна, anna_skripka@bigmir.net, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

21) Особливості формування протиерозійних насаджень в умовах Києва
Чорномаз Наталія Михайлівна, natachornomaz@ukr.net, НБС ім. М. М. Гришка

22) Рослинність класу Festuco-Brometea басейну р. Красна
Чусова Ольга Олександрівна, olgachusova28@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

23) Раритетне угруповання псаммофітної рослинності острова Джарилгач (Херсонська обл., Україна)
Шапошникова Анастасія Олександрівна, anasta3kz@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

24) Рідкісні трав’яні та чагарникові степові угруповання долини р. Берда
Ширяєва Дарія Володимирівна, darshyr@gmail.com, Національний екологічний центр України

25) Рослинні угруповання базальтових кар’єрів Рівненської області
Штокало Степан Степанович, sshtokalo77@gmail.com, Ківерцівський НПП

      Секція "Експериментальна ботаніка та мікологія"

1) Allozymic variation and relationships within Viola sect. Viola (Violaceae) in Iran
Marza Esfandiar , iliamarza@gmail.com, University of Guilan

2) Вплив цитрату та сульфату Цинку на синтез ганодерових кислот міцелієм Ganoderma lucidum 1900
Аль-Маалі Галєб Аднанович, galeb.almaali@gmail.com, Інститут ботанікі ім. М.Г. Холодного НАН України

3) Cтійкість A. thaliana зони ЧАЕС до дії генотоксичних агентів
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Кураїни

4) Antiprotozoal activity of woody plants of parks
Володарець Світлана Олександрівна, svetlama_volodarets@i.ua, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

5) Перспективи біотехнологічного використання їстівного лікарського гриба Sparassis crispa (Sparassidaceae, Polyporales)
Герасимнюк Владислав Олегович, VolondemarHakaari@gmail.com, Відкритий міжнародний університет розвитку людини

6) Оцінка впливу штучних джерел світла на рослини світлокультури методом індукції флуоресценції хлорофілу
Герц Андрій Іванович, herts@chem-bio.com.ua, Тернопільський національний педагогічний ун-т

7) Порівняння вмісту фруктанів у екстрактах трансгенних коренів та нетрансформованих рослин роду Artemisia
Дробот Катерина , katyadrobot@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

8) Зміни вмісту фотосинтетичних пігментів різних сортів Triтicum L. за дії посухи
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна, karpets.leilaanastasia@gmail.com, КНУ ім. Т. Шевченка, ННЦ "Інститут біології та медицини"

9) Ліпід-білкові домени (рафти) рослин та вплив модельованої мікрогравітації на їх склад
Клименко Олена Миколаївна, ligreycat@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

10) Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae, Polyporales) як перспективний об’єкт сучасних біотехнологій
Кравченко Євгеній Ігоревич, yevgeniykravchenko546@gmail.com, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

11) Отримання фасційованих форм Parodia comosa F.Ritter в умовах in vitro
Маляренко Валентина Михайлівна, Vmalyarenko12@gmail.com, ННЦ "Інститут біології та медицини", КНУ імені Тараса Шевченка

12) Зміна рівня рН та вмісту етанолу у поживному середовищі мікотрофних культур Euglena gracilis
Мокросноп Вікторія , vmokrosnop@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ

13) Цитогенетичне дослідження рослин-регенерантів Deschampsia antarctica E. Desv.
Навроцька Дар'я Олександрівна, navrotska.daria@gmail.com, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

14) Multiple stress factors affect LTR-retrotransposons mobility in pea seedlings
Нестеренко Олена Геннадіївна, lena6q@ukr.net, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

15) Особливості анатомічної будови пагону Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko
Овсієнко Вікторія Миколаївна, vita34ovsienko@gmail.com, НПП "Нижньодніпровський"

16) Карбоангідразна активність стромальних та тилакоїдних препаратів хлоропластів Spinacia oleraceae L.
Поліщук Олександр Васильович, polishch@yandex.ru, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

17) ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ ФРУКТАНІВ У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ NICOTIANA TABACUM З ГЕНОМ INF-α2B ЛЮДИНИ, ІНФІКОВАНИХ ВТМ
Потрохов Андрій Олександрович, AlexGSMster@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

18) Вплив ефекту зберігання на схожість опроміненого насіння лікарських рослин
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

19) Опромінення насіння лікарських рослин як метод збільшення інтенсивності вторинного метаболізму
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@yahoo.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

20) Дослідження впливу лазерного опромінення на ростові характеристики гриба Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing
Решетник К. , k.reshetnyk@donnu.edu.ua, ДОННУ

21) Морфологія проростків A. thaliana при дії рентгенівських променів в різних дозах
Романчук Світлана Миколаївна, rrsm@ukr.net, ДНДЕКЦ МВС України

22) Вплив фенольних сполук на захисні реакції рослин в умовах посухи
Росіцька Надія Василівна, rositska.nadiia@gmail.com, к.б.н.

23) Вплив Метіура на систему видалення Са2+ в плазматичній мембрані коренів кукурудзи за дії NaCl
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

24) Алелопатична активність прикореневого ґрунту рослин Phlox paniculata L.
Скрипка Ганна Іванівна, anna.skrypka777@gmail.com, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

25) Контроль росту Chlorella vulgaris BIN в фотобіореакторі
Степанов Сергій , serhiy1986@ukr.net, Iнститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної

26) Роль ариллусов при диссеминации у сухих плодов
Трусов Николай Александрович, n-trusov@mail.ru, ГБС РАН

27) Вплив деяких абіотичних факторів на динаміку температури листків Galanthus nivalis L. в природних умовах
Федюк Ольга Миронівна, olgamuronivna@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

      Секція "Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура"

1) Інтродукція європейських видів роду Ribes L. у Лісостепу України
Галкіна Вікторія Сергіївна, index_bc@ukr.net, Державний дендрологічний парк

2) Приморозкостійкість представників роду Juglans L. в умовах центрального Лісостепу України
Гнатюк Наталія , nat-gnatiuk@ukr.net, Дендрологічний парк

3) Дендрофлора парку Молоді м. Рівного
Грицай Наталія Богданівна, grynat1104@ukr.net, Рівненський державний гуманітарний університет

4) Якість пилку Picea abies (L) Karst. в насадженнях Криворіжжя
Гусейнова Ельвіра Рафіківна, hyseinova93@mail.ru, Криворізький ботанічний сад НАН України

5) Особливості використання елементів топіарного мистецтва у Європі
Дзыба Анжела Андреевна, Ang@email.ua, НУБиП Украины

6) Особливості насінного розмноження представників роду Rhamnus L. в умовах НДП «Софіївка» НАН України
Журжа Юлія Віталіївна, zhurzhav79@gmail.com, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

7) Рослини родини ОRCHIDАCEAE у зимових садах
Клеща Віра Михайлівна, veraklecha@gmail.com, НУБІП України

8) Про деякі морфологічні особливості стебла і листка вересу звичайного та його сортів
Кузнецова Марія Сергіївна, maria.kiev88@gmail.com, НБС ім. М.М. Гришка НАН України

9) Інтродукція клонів Populus та Salix в культуру in vitro
Куцоконь Наталія , kutsokon@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ

10) Екологічна оцінка стану деревних видів рослин м. Київ за показниками індукції флуоресценції хлорофілу
Нестерова Наталія Георгіївна, natalia_nesterova@i.ua, НУБіП України

11) Представництво родини Crassulaceae DC. у колекції видів рослин природної флори Кременецького ботанічного саду
Петрук Юлія Вікторівна, julija.petruk@gmail.com, Кременецький ботанічний сад

12) Морфометричні параметри листкової пластинки Betula pendula Roth. в м. Кривий Ріг
Петрушкевич Юлія Миколаївна, Petrushkevitch.yulya@gmail.com, Донецький ботанічний сад НАН України

13) Актуальні проблеми інтродукції Juglans spp. у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України
Поліщук Катерина , katyapolishchukn@gmail.com, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

14) Фенологія жіночого репродуктивного циклу Pinus mugo Turra в умовах Правобережного Лісостепу України
Пономаренко Галина Михайлівна, galanew1985@gmail.com, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

15) Композиційні особливості Саду магнолій у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України
Пономаренко Валентина Олександрівна, valentina1ponomarenko@gmail.com, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України

16) Сезонні ритми розвитку Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України
Порохнява Ольга Леонідівна, porokhniava@gmail.com, НДП "Софіївка" НАН України

© Інститут ботаніки. Всі права захищено.
Будь-яке повне або часткове відтворення матеріалів сайту можливе лише за наявності посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).

Унікальних відвідувачів:
Переглядів: