Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2019

Image was here...

ЗАПОВНИТИ ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

Перший інформаційний лист українською, Первое информационное письмо на русском,First circular in English.

Зверніть увагу! Нова електронна адреса конференції botany.and.ecology@gmail.com


ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


          

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаМІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ»

м.Харків , 6 – 9 вересня 2019 року


Вельмишановні колеги, Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», яка відбудеться 6 – 9 вересня 2019 року в м. Харків та на базі Біологічної станції ХНУ імені В.Н. Каразіна (Харківська обл., Зміївський р-н).

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

    1. Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія
    2. Систематика та флористика судинних рослин
    3. Екологія рослин та фітоценологія
    4. Експериментальна ботаніка та мікологія
    5. Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура

В рамках конференції заплановано екскурсії до НПП «Гомільшанські ліси», а також наукові школи та семінари на актуальні теми з різних напрямків за участі провідних фахівців-біологів.

Робочі мови конференції: українська, англійська
Форми участі у конференції: очна і заочна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: чл.-кор. НАН України Єлизавета Львівна Кордюм
Співголова: декан біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Жмурко Василь Васильович
Секретаріат: к.б.н. Марія Зикова, к.б.н. Галеб Аль-Маалі
Члени оргкомітету: к.б.н. Олег Прилуцький, к.б.н. Юрій Гамуля, Карина Акімова, к.б.н. Ірина Яцюк, к.б.н. Андрій Бабіцький, к.б.н. Олеся Безсмертна, Вікторія Березовська, к.б.н. Олена Білоус, к.б.н. Василь Бриков, к.б.н. Денис Винокуров, Надія Капець, Ольга Кривошея, к.б.н. Валерія Павленко-Баришева, к.б.н. Ганна Скрипка, Ольга Чусова, к.б.н. Ганна Казарінова, к.б.н. Карина Звягінцева.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та англійською мовою. Обов’язково подається коротка анотація (3–5 речень) англійською мовою. Основний текст доповідей – англійською або українською. Текст тез подають у текстовому редакторі MicrosoftWord (тип файлу «.rtf»). Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.rtf). Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів, назвою та анотацією) – до 2500 знаків (з пробілами). Формат сторінки – А4, усі поля – 2,5см, шрифт TimesNewRoman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см, вирівнювання абзацу – за шириною. Латинські назви таксонів та синтаксонів наводяться курсивом. Тези не повинні містити переносів, таблиць, рисунків, графіків. Літературні посилання у тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвища авторів і рік публікації (Іванов, 2011), звертаємо Вашу увагу на те, що список літератури в тезах не наводиться.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Експрес-оцінка токсичного впливу фенольних сполук на мікроводорості

1Поліщук О.В., 2Батіщева Г.С., 2Котинський А.В.

1Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Україна

2Національний університет харчових технологій, Україна

Express estimation of phenolic compounds toxicity on microalgae

1Polishchuk О.V., 2Batishcheva G.S., 2Kotinsky A.V.

1M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine

2National university of food technolodies, Ukraine

e-mail: polishch@yandex.ru

Annotation. (3-5 речень)

Текст тез доповіді...

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати тези та відхиляти такі, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Реєстраційну форму заповнює відповідальний автор, який подає тези, а також ті його співавтори, які планують взяти очну участь у роботі конференції. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням

Кінцевий термін реєстрації та подачі тез доповідей – 1 червня 2019 року.

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргвнесок сплачує кожен очний учасник. При заочній участі сплачується один оргвнесок за тези кожної доповіді (незалежно від кількості співавторів). Якщо один авторський колектив бажає подати більш ніж одні тези, і лише один зі співавторів планує очну участь або жоден не планує, за публікацію кожних додаткових тез можна сплатити лише додатковий внесок (Див. таблицю).

СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Сплата організаційного внеску буде здійснюватися після підтвердження прийняття тез оргкомітетом. Реквізити для оплати будуть надіслані на електронні адреси зареєстрованих учасників індивідуально.

Україна інші країни
Очна участь (включаючи вартість проживання і харчування за весь період конференції, а також дружньої вечері)* 800 грн 35 євро
Заочна участь 200 грн 15 євро
Приймання більш ніж 1 тез від одного авторського колективу +50 грн. +5 євро
Друк 1 екземпляру збірника 65 грн 5 євро
*Для учасників які бажають харчуватись самостійно, сума організаційного внеску коригується за домовленістю з оргкомітетом.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Офіційний сайт конференції www.botany-center.kiev.ua
Сайт Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України www.botany.kiev.ua
Сайт Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна http://www.univer.kharkov.ua/
Електронна адреса конференції botany.and.ecology@gmail.com
Телефони З питань реєстрації:
+380731018626
Вікторія Березовська

З інших питань:

+380973772955 Олег Прилуцький
+380674974920 Галеб Аль-Маалі
+380973253080 Ольга Чусова

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ,
де буде подано детальну інформацію, включаючи програму конференції, екскурсійну програму,

А ТАКОЖ ОФІЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ
будуть розіслані зареєстрованим учасникам до 1 липня 2019 року.

До зустрічі на привітній Харківщині!