Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2021

Image was here...

ЗАПОВНИТИ ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

Перший інформаційний лист українською, First circular in English.

Зверніть увагу! Електронна адреса конференції botany.and.ecology@gmail.com


ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН УкраїниМІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ»

м. Київ, 20 – 22 жовтня 2021 року


Вельмишановні колеги, Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», яка відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року у м. Київ.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

    1. Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія
    2. Систематика та флористика судинних рослин
    3. Екологія рослин та фітоценологія
    4. Експериментальна ботаніка та мікологія
    5. Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура

В рамках конференції запланована екскурсійна програма, а також наукові школи та семінари на актуальні теми з різних напрямків за участі провідних фахівців-біологів.

Робочі мови конференції: українська, англійська
Форми участі у конференції: очна і заочна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: чл.-кор. НАН України Єлизавета Львівна Кордюм
Співголова: чл.-кор. НАН України Сергій Леонідович Мосякін
Секретаріат: к.б.н. Марія Зикова, к.б.н. Ольга Чусова
Члени оргкомітету: к.б.н. Галєб Аль-Маалі, к.б.н. Андрій Бабицький, к.б.н. Вікторія Березовська, к.б.н. Олена Білоус, к.б.н. Денис Винокуров, к.б.н. Надія Капець, д-р. філ. Валерія Конайкова, д-р. філ. Ольга Кривошея-Захарова, д-р. філ. Соф’я Садогурська, к.б.н. Ганна Скрипка, к.б.н. Ольга Чусова, Дарія Ширяєва.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та англійською мовою. Обов’язково подається коротка анотація (3–5 речень) англійською мовою. Основний текст доповідей – англійською або українською. Текст тез подають у текстовому редакторі MicrosoftWord (тип файлу «.rtf»). Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.rtf).

Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів, назвою та анотацією) – до 2500 знаків (з пробілами). Формат сторінки – А4, усі поля – 2,5см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см, вирівнювання абзацу – за шириною.

Латинські назви таксонів та синтаксонів наводяться курсивом. Тези не повинні містити переносів, таблиць, рисунків, графіків. Літературні посилання у тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвища авторів і рік публікації (Іванов, 2011), звертаємо Вашу увагу на те, що список літератури в тезах не наводиться.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Експрес-оцінка токсичного впливу фенольних сполук на мікроводорості

1Поліщук О.В., 2Батіщева Г.С., 2Котинський А.В.

1Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Україна

2Національний університет харчових технологій, Україна

Express estimation of phenolic compounds toxicity on microalgae

1Polishchuk О.V., 2Batishcheva G.S., 2Kotinsky A.V.

1M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine

2National university of food technolodies, Ukraine

e-mail: polishch@yandex.ru

Annotation. (3-5 речень)

Текст тез доповіді...

Автори несуть відповідальність за зміст і оригінальність інформації. Матеріали, що не відповідають вимогам щодо оформлення, потребують значного редагування, або відправлені пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Реєстраційну форму заповнює відповідальний автор, який подає тези, а також ті його співавтори, які планують взяти очну участь у роботі конференції. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням

Кінцевий термін реєстрації та подачі тез доповідей – 15.09.2021

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргвнесок сплачує кожен очний учасник. При заочній участі сплачується один оргвнесок за тези кожної доповіді (незалежно від кількості співавторів). Якщо один авторський колектив бажає подати більш ніж одні тези, і лише один зі співавторів планує очну участь або жоден не планує, за публікацію кожних додаткових тез можна сплатити лише додатковий внесок (Див. таблицю).

СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Сплата організаційного внеску буде здійснюватися після підтвердження прийняття тез оргкомітетом. Реквізити для оплати будуть надіслані на електронні адреси зареєстрованих учасників індивідуально.

Україна інші країни
Очна участь (включаючи вартість роздаткових матеріалів, витрат, пов’язаних з проведенням наукових шкіл і семінарів, кава-брейків)* 100 грн 10 євро
Заочна участь 50 грн 5 євро
Приймання більш ніж 1 тез від одного авторського колективу +50 грн. +5 євро
Друк 1 екземпляру збірника 70 грн 5 євро
*додаткова інформація щодо вартості екскурсійної програми та дружньої вечері буде надана в другому інформаційному листі. Оплата проживання та харчування здійснюється учасниками конференції самостійно.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Офіційний сайт конференції www.botany-center.kiev.ua
Сайт Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України www.botany.kiev.ua
Електронна адреса конференції botany.and.ecology@gmail.com
Телефони З питань реєстрації:
+38095-167-86-83 Вікторія Березовська
+38097-595-08-65 Валерія Конайкова

З інших питань:

+38097-696-74-32 Марія Зикова

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ,
де буде подано детальну інформацію, включаючи програму конференції, екскурсійну програму,

А ТАКОЖ ОФІЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ
будуть розіслані зареєстрованим учасникам до 1.10.2021 року.

До зустрічі у Києві!